R  E  V  I  S T  A 
 
Revista El Puig
 
REVISTA EDITADA PER: Associacio Culturo-Jovenil MOSSARABIA
 
Musiqueta de la bona
 
MARÇ DE 1999    Nº 9
Cartell de l'acte 
 
 ALTEA APOSTA FORT PER LA CULTURA 
PER: MOSSARABIA 
 
ELS VALENCIANS D'ALACANT PER: Ricardo García Moya
   
UN "PATOIS" QUE LI DIUEN VALENCIÀ 2ª PART PER: Chimo Lanuza i Ortuño
   
DEFORMACIO INFORMATIVA DEL VALENCIANISME PER: Joan Sancho i Gea
   
DE L'UNITAT DE LA LLENGUA I UNES ATRES COSES PER: Joan Costa i Catala
   
EL SOMNI AMERICA ENS DEIXA PER: Batiste Lanuza i Vives
   
EL JARDI RENAIXENTISTE PER: Pedro Juan Zamora Sanchez
   
EL CAVA PER: Josep Puchades i Vicent
   
VALORACIO DE LES JORNADES DĺESTUDI I DE TREBALL PER LA LENCUA VALENCIANA PER PART DEL COLECTIU PER: COLECTIU D'ASSOCIACIONS VALENCIANISTES
 
 
Li ensenyen l'ham i s'engul fil i tot 
 
Revista El Puig Colectiu Jovenil d'Associacions Valencianistes
 
Actualitat Cursos de valenciÓ Enllašos interessants Informa't Llibres en valenciÓ Volem saber la teua opinio Portada de la web