VALORACIO DE LES JORNADES D’ESTUDI I DE TREBALL PER LA LENCUA VALENCIANA PER PART DEL COLECTIU

PER: C. J. A. V.
 
 
Baixa't el doc.
 
Colectiu Jovenil d'Associacions Valencianistes
 
 

Els passats dies 20 i 21 es van celebrar les primeres “Jornades d’estudi i de treball per la Llengua Valenciana” en Moixent organisat per la Real Academia de Cultura Valenciana en la colaboracio del Colectiu Jovenil d’Associacions Valencianistes. 
 Durant els dos dies de treball la sintonia fon molt fluida aplegant a acorts molt concrets en totes les propostes plantejades per part del Colectiu a la RACV i viceversa. Les propostes del CJAV a la RACV varen ser les següents: 

1.- Realisacio d´asignatures denominades credits de lliure eleccio i cursos de doctorat, aprofitant que la RACV te un conveni en el Consell Superior d´Investigacions Cientifiques (CSIC). Ademes, els membres del CJAV tindran facilitats per a la realisacio de tesis doctorals avalades pels academics. 

2.- Finançament per a la realisacio de cursos de formacio (en forma d´escoles d´estiu i d´hivern) i facilitats per part dels academics per a vindre a donar les conferencies que siguen solicitades pel Colectiu. 

3.- Proponem la contractacio de dos lliberats a mija jornada (retribuits per la RACV) per a la realisacio de les gestions encaminades a obtindre estos objectius. 

 Propostes que fem a la RACV, les quals no podem dur nosatros a terme: 

 1.- Proponem una reforma de la gramatica i ortografia. Actualisacio de les Normes del Puig (Se podria organisar el II Congres de la Llengua Valenciana) 
 2.- Exigencia de mes publicacions per part de l´Academia, a banda dels Anals i la Revista de Filologia 
 3.- Modernisacio dels soports empleats: CDs en diccionari i gramatica i corrector de word en llengua valenciana. Tambe oferir este servici en la pagina web de la RACV. 
 4.- Cesio de l´espai que li correspon a la RACV en Expojove al CJAV. 

 La RACV va ser receptiva a totes les propostes en el compromis d’enviar-les a la seua junta general de l’Academia per a la seua aprovacio a excepcio de la cesio de l’espai que li correspon en Expojove a lo que s’acordà que al ser impossible la seua cesio el Colectiu es compromet a l’ajuda i assesorament del seu funcionament. 

 Per un atra banda la RACV va propondre al CJAV: 

La realisacio d’un diccionari de la Llengua Valenciana de bojaca i mes economic que l’actual. 
Obrir l’Academia a tots els racons del Regne de Valencia, contactant previament en la societat de la localitat i aprofitant les infraestructures de totes les associacions que formen part el Colectiu per a donar a coneixer la RACV i les seues activitats. 
Ficar als membres del CJAV com a agregats colaboradors de la RACV. 
Per ultim obrir l’Academia i posar a disposicio tot el material d’investigacio que té a tot aquell membre del Colectiu que ho solicite. 

Propostes, totes elles, que el Colectiu vam valorar de forma molt positiva. 
 A banda de totes les negociacions, l’Academic Secretari Perpetu En Jose Aparicio Perez va donar una charla molt constructiva i aclaridora sobre el passat, present i futur de la RACV, explicant molt clarament la postura de l’Academia durant el proces del dictamen del CVC. El CJAV va ser molt critic en estes explicacions a l’igual que molt receptiu a les seues explicacions. 

 La valoracio d’estes jornades de treball per la nostra banda es molt positiva. La RACV fins ara donava l’impressio de ser una institucio tancada i d’equenes a la realitat de l’idioma valencià. Estes jornades en Moixent marcaran un abans i un despres d’esta gran institucio. Si de la RACV naix la necessitat de que el CJAV l’ajude a dur a terme una serie d’activitats i una millora per al seu funcionament en definitiva, una colaboracio de les dos intitucions, nosatros nos sentim alagats i no podem negar-nos front ad est oferiment. Els prop de 4.000 jovens que forma el nostre Colectiu es volcarà per a colaborar en dit organisme. El CJAV es caracterisa per la seua receptivitat i per mostrar un caracter molt dialogant, com a prova estes jornades, pero al cap i a la fi som jovens i tenim un espirit d’espenta i critic sempre d’una forma constructiva, per lo que farem un seguiment molt prop i molt exigent de tots aquells acorts d’estes jornades.

 
Portada El Puig Nº 9 Revista El Puig Colectiu Jovenil d'Associacions Valencianistes
 
Actualitat Cursos de valencià Enllaços interessants Informa't Llibres en valencià Volem saber la teua opinio Portada de la web