LES VITAMINES

PER: JOSEP PUCHADES i VICENT
 

 

Doc
 
 

Les vitamines son catalisadors biologics que tenen les següents caracteristiques

 -.Solament les sintetisen els vegetals, llavors, els animals han d’ingerir-les en la seua dieta alimentaria.

 -. La seua carencia en l’organisme, o el seu nivell massa baix, provova transtorns fisiologics.

 -. L’exces de vitamines tambe pot provocar transtorns, excepte en aquelles que s’eliminen per mig de l’orina.

 -. La seua funcio es tan variada que pot anar des de formar part en la respiracio celular fins a ajudar a l’organisme en  l’assimilacio del calci.

Les vitamines les podem dividir en liposolubles i hidrosolubles, segons si es dissolen en greix o en aigua. Atenent ad esta divisio tenim els segons quadros:

Solubles en greix
 
Nom tradicional
Funcions
Carencia
A on es troba
Vitamina A antixeroftalmica
Fabricacio de purpura retiniana
Ceguera nocturna i cornea opaca
Productes lacteus, verdures en general
Vitamina D antirraquitica
Metabolisme del Calci i del Fosfor
Raquitisme
Va associada a la vitamina A
Vitamina E antiesteril
Metabolisme d’acits del greix
Esterilitat i aborts
Olis vegetals,rovell de l’ou
Vitamina K antihemorragica
Formacio de factors de la coagulacio
Hemorragies
Verdures, fege de porc
 
 
Solubles en aigua:
 
 
Nom tradicional
Funcions
Carencia
A on es troba
Vitamina B1 antineuritica
Complex vitaminic B. Coenzimes de la respiracio celular
Transtorns nerviosos i beri-beri
Verdures, rents, carn i llet
Vitamina B2
Complex vitaminic B. Coenzimes de la respiracio celular
Transtorns en la pell
Verdures, rents, carn i llet
Vitamina P-P antipelagrosa
Complex vitaminic B. Coenzimes de la respiracio celular 
Pelagra o mal de la rosa
Verdures, rents, carn i llet
Vitamina C antiescorbutica
Processos oxidatius, immunitat general
Escorbut
Citrics, llet. Es destruix en la calor.
 D’entre totes estes vitamines, les mes importants estan agrupades en el complex vitaminic B. Les primeres manifestacions de la carencia d’estes vitamines solen ser afeccions de la pell, transtorns nerviosos i, en el cas de la vitamina B12, l’anemia perniciosa. Totes elles actuen en reaccions de l’organisme, i la B12 es necessaria per a la sintesis d’hemoglobina, pigment respiratori de la sanc.

 Estes vitamines son abundants en els vegetals, en el rent i en alguns organs animals, com el fege i els renyons degut a la seua ingestio.

 Els cereals son rics en les vitamines B1, B2 i B6, pero estes substancies es concentren en la corfa del fruit, que es eliminada en la fabricacio de les farines o del arros per a consum huma; per aixo es mes saludable l’us de cereals integrals. En els països consumidors quasi exclusius d’arros, era freqüent la malaltia nerviosa nomenada  beri-beri, causada per la carencia de vitamina B1.

 Les verdures del tipo fulla (lletuga, bledes, cols...) son especialment riques en vitamines B6 i B10. Esta ultima es destruix en la coccio.

 La vitamina B12 es poc abundant en els vegetals en general; la seua principal font per a l’organisme son les bacteries que viuen habitualment en els nostres intestins, com tambe ocorre en la vitamina K. Per aixo, una bona manera d’evitar les carencies d’estes vitamines es mantindre sana la nostra flora bacteriana, i aixo es conseguix menjant vegetals crus (fruites i verdures) i no abusant dels dolços.

 Sabent tot aço ya podeu posar remei ad alguna malatia que tingau, o simplement previndre-les.
 

TORNAR A LA PORTADA