MOCADORADA DE "SANT DONIS"

PER: JOSE R. LANUZA ORTUÑO
 
 
Doc

    El dia 9 d’octubre abanda de ser el Dia Nacional Valencià, es caracterisa tambe com el dia de la "Mocadorada de Sant Donis". Els nostres antepassats celebraven este dia, i hui encara es celebra i cada vegada mes, com a dia dels enamorats en el nostre i ya vell Regne de Valencia. Anem a repassar una miqueta l’historia d’este dia.

 

  Tal dia com hui en el 1238, El Rei En Jaume I "El Conquistador" entrà en la Ciutat de Valencia junt al seu sequit i la seua esposa Violant d’Ungria, despres d’un llarc assedi ad esta plaça. Els valencians els varen oferir com a ofrena i vassallage les fuites i verdures de la feraç horta valenciana.

 

  La festa com a tal començà a celebrar-se en la Ciutat i Regne de Valencia, sobre tot en el Cap i Casal, justament un segle despres quan el Consell General de la ciutat decidi que es celebrara l’efemerides solemnement en una provesso general i fent donacio d’almoines als pobres i religiosos. Mes avant, se va instituir la costum de pronunciar i escoltar un sermo de caracter historic en la Seu, Catedral de Santa Maria de Valencia. Este es un acte de carcter religios el qual consistia en un discurs evangelic que es predicava als fidels fent referencia a l’efemerides historica, i per aixo s’el nomenava "Sermo de la Conquesta".

    En el segle XV, la festa va adquirir un caracter mes alegre; des dels principals edificis es cremava polvora i es feen esclatar piuletes i trons. En posterioritat, els Mestres Sucrers de la Ciutat i Regne de Valencia (que es el gremi de pasticeria mes antiu de tot el territori espanyol) crearen uns dolços especials per ad eixe dia: les piuletes i els tronadors, referenciant als que feen esclatar des dels principals edificis, aixina com les fruites i figuretes de massapa, recordant aquella ofrena dels valencians com a vassallage al Rei En Jaume I.

    Passats els anys tambe es va establir la costum de que els jovens obsequiaren a les seues novies en la "MOCADORADA" com a reina del seu cor, present que consistix en un mocador gran de seda o d’un atre teixit que, nugat per les seues quatre puntes, anava ple d’estos productes de confiteria. Els mes rics els nugaven en una joya. Esta costum ha arribat fins als nostres dies fent-se extensiva els casats. Les pasticeries del Cap i Casal i cada vegada mes en el restant del Regne de Valencia, de forma ya tradicional, decoren les seues vitrines i escaparats en estos productes tipics i caracteristics, elaborarats en massapa, lo que ha motivat la creacio d’un Concurs pel Germi de Mestres Sucrers per a premiar la millor composicio decorativa.

 

    Com abans he citat esta Mocadorada cada valencià l’oferix a la seua novia o esposa com a reina del seu cor. Es una tradicio propia i exclusiva valenciana que cal ressenyar i recuperar. Els nostres antepassats, i en moltes ciutats valencianes encara actualment, celebren este dia com a "Dia dels enamorats", inclus abans de que s’establira en tot el territori espanyol el ya famos Sant Valenti. Cal tindre en conte que el dia de Sant Valenti es una importacio americana d’uns grans almagasens a finals dels anys cinquanta. Yo, com a valencià i com defenssor de les tradicions, em senc mes identificat en el 9 d’octubre per a celebrar el dia dels enamorats. Cada u pot fer lo que crega convenient pero sincerament pense que nomes pel fet de ser una tradicio valenciana, tan antiga i tan bonica cal recuperar-la, establir-la i fomentar-la.

 

LA PIULETA I EL TRONADOR

    Estes son dos peces de massapa farcits de rovell que despres es couen i es decoren en glassa real. Este massapa està elaborat en la mateixa cantitat de sucre que d’almela, es refinen i es rebaixa en ous. Una vegada tenim el massapa fet s’estira, es talla i se li posa el rovell (crema bollida del rovell de l’ou i sucre), s’enrrolla i se li dona forma. Despres es pinta per damunt en el rovell de l’ou batut i es cou al forn. Finalment i una vegada gelat es decora en glassa real (merengue fet en clares i sucre molt o glass).

    La forma de la piuleta es un tronc gros per enmig i mes fi, acabat en punta, pels dos costats que se li dona forma de M al reves baixant les puntes, deixant el centre buit. La forma del tronador es simplement en forma tronc igual d’ample per tot.

 

LES FRUITES

    S’elaboren manualment en massapa cuit (diferent a l’anterior) de distints colors segons la fruita que es vullga imitar. Este massapa cuit consistix en sucre i almela refinats, glucosa i xarop (sucre i aigua bollits a certa temperatura). Una vegada fet este massapa es guarda en plastic i al dia següent està perfecte per a poder treballar-lo. Es coloreja el massapa, s’agarren porcions chicotetes i se li dona la forma de la fruita que es vullga imitar. Finalment se li dona una repassada en aerografo i s’acaba decorant els rabets o les fulletes caracteristiques de cada fruita.

  

    Per ultim cal recordar que LA MOCADORADA consistix en una bandeja en la que conté una piuleta, un tronador i diverses fruitetes o verduretes de massapa. Despres s’enrrolla tot en un paper i posteriorment s’embolica en un mocador amarrat en les quatre puntes. No em cansare de repetir que es una molt bonica tradicio que cal recuperar i fomentar com a qualsevol costum valenciana.
 
 
 

TORNAR A LA PORTADA