SABER COMPRAR

                                                                    PER: JOSEP PUCHADES I VICENT
 
Doc
 
 
¿PER QUE...?

 -.¿Per que no es aconsellable prendre suc de taronja en llet?
      Mentres l’acit citric del suc reaccione en la proteïna caseïna de la llet no passarà res, pero quan ya no quede proteïna, l’acit citric continuarà reaccionant poduint una coagulacio, si eixa coagulacio es produix en la gola, podem ofegar-nos.

-.¿Per que no es molt saludable menjar entrepans de pernil dolç (York) i formage al mateix temps?
     El pernil te uns components nomenats «nitrits» i el formage uns atres nomenats «amines secundaries», quan estos components reaccionen donen lloc a «nitrosamines» que son altament cancerigenes. Si l’entrepa està calent accelerem este proces. Aço no vol dir que deixem de menjar-ne, perque menjar en moderacio....., per contra, si fem un abus....

-.¿Per que l’oli, contrariament ad atres productes lliquits, se guarda en envasos incolors?
     El recipients de plastic son incolors, es a dir, reflectixen la llum, i aixina no aumenta la temperatura, si la temperatura aumentara s’oxidaria l’oli, perque uns components nomenats «fotons» trencarien uns atres nomenats «catalases» i «oxidases»

 -.¿Per que se dissol millor el «Cola-Cao» en llet calenta que en llet gelada?
     El Cola-Cao conté un gran numero de greixos, en gelat se creen unes capes que rodegen el Cola-Cao i no el deixen dissoldre’s, pero en calent s’alteren els enllaços d’unio d’estes particules podent dissoldre’s millor.

 -.¿Per que a la Crema de Whisky quan es barreja en una beguda carbonica (una beguda en gas) es produix un precipitat (un producte solit)?
     La Crema de Whisky es rica en elements alcalinoterreus i al posar-se en contacte en el CO2 de les begudes que contenen gas produixen un producte solit que pot taponar les vies respiratories i digestives.

 
¿SABIES QUE...

    En les begudes de cola soles hi ha un 0.015% de cafeïna, llavors, soles les persones molt sensibles a la cefeïna podran velar-se per la nit?

    Encara que parega mentira la pasta conté un 12.5% d’humitat i posseix mes proteïnes que el pa, la farina o la semola?

    La carn de Porc es la que mes greix conté, la d’ovi la que mes aigua i la de vacu la que mes proteïnes?

    De major a menor cantitat en colesterol trobem que:
 OU > RENYO > FEGE > MANTECA > FORMAGE > CORDER > TITO > VEDELLA > PORC.

    Es a dir, encara que el porc tinga mes greixos es el que menys colesterol te
    Entre els peixos,  l’anguila es la que conté mes greixos i l’abadejo el que menys
 

 

TORNAR A LA PORTADA