ESCRIVIM-DIEM EN VALENCIÀ

PER: LAURA GARCIA
 
Doc
 
ELS SUFIXOS  –ISTE, -ISTA
         Es corrent en la llengua parlada oir estes terminacions aplicades al masculi i al femeni respectivament. Un principi de l’evolucio de les llengües es la creacio de distincions necessaries que asseguren la comunicacio; primitivament este sufix tenia una forma unica, pero el valencià ha creat una distincio de genero. Inexplicablement, aquelles “Bases” –que solament eren ortografiques- condenaren la forma –ISTE, deixant-ne una per als dos generos:  -ISTA.
 
        De l’existencia viva d’esta dualitat donen testimoni:

        1) El diccionari de la Rima (382), que diu:

         Realment, es una opinio que val la pena recordar com a prova de resignacio i obediencia, que no de cientifisme.

        2) El Diccionari Català-Valencià-Balear (383),
        al transcriure paraules com FABULISTA, FONDISTA, diu:
            FABULISTA fabuliste  (Val.)
            FONDISTA fondiste, fondista  (occ., val.)
        3) El Vocabulari del P. Fullana porta les terminacions en –ISTE per al masculi.
        4)  El Diccionari Escríg-Llombàrt tambe du la terminacio –ISTE per al masculi.

         Creguem que son sufients els testimonis anteriors, pero, a mes, tambe trobem eixemples en la nostra lliteratura:
 

         Contrariament a la corrent d’assimilacio castellanista (i en l’actualitat tambe catalanista) que patí el valencià, es una distincio que no s’ha perdut, encara que es vacilant en el present, degut a l’influencia que els mijos de comunicacio tenen sobre la llengua; no hi ha, per tant, cap de motiu per a suprimir la distincio.
 
 
 
TORNAR A LA PORADA