Logo de l'Associacio Culturo-jovenil MOSSARABIA
 
TINGAM LES FESTES EN PAU
 
Doc
 

        L’Associacio Culturo-Jovenil MOSSARABIA de La Marina Baixa, en relacio al brutal assessinat ocorregut en esta ciutat el dia 16 de juliol, dona el seu mes sincer condol a les families del fester fallit i a la seua Companyia MERCADERS, i preguem pel pronte restabliment dels atres dos ferits en els incidents de la mateixa nit.
        Esta associacio vol tambe fer una cridada al poble de La Vila per a que conservem tots la rao, evitant generalisar en l’actor del trist succes en la comunitat a la que pertany, lo que no sería just, aixina com abocar la nostra rabia i impotencia en accions que despres puguem llamentar.
Des d’estes llinees volem expressar la nostra conviccio, de que el tragic succes de l’atra nit no pot prendre’s com un acte aïllat, sino que és conseqüencia directa d’un clima d’impunitat llegal que des de fa temps te que soportar esta ciutat de La Vila, i en especial la zona del caixco antiu. Trobem una autentica llastima que esta part tan intima i tradicional del nostre poble es trobe en condicions de seguritat ciutadana tan penoses, fent-se com podem tristament comprovar, extensives al restant del municipi.
        Per una atra banda, trobem molt llamentable l’actitut d’algun desaprensiu aïllat que atacà a l’Alcalde i ad algun regidor mes d’esta ciutat. Condenem estes accions ya que en estes actituts es on es pert tota la rao. Lo qual no vol dir que no estigam d’acort en demanar responsabilitats politiques al grup de govern de l’Ajuntament i entre elles la dimissio de l’Alcalde, quan l’inmensa majoria del poble la demanà unanimament i en reiterades vegades.
           Nos posem a disposicio de l’Ajuntament per a colaborar en lo que faça falta i trobar junts SOLUCIONS definitives al Caixco Antiu, senya d’identitat del nostre poble.
Esperem del poble de La Vila que, una vegada mes, done una lliço de calma, serenitat i sentit comu en estes proximes festes i que les festes servixquen d’homenaje a Salvador Mas Riquelme.
        Per ultim, des de l’Associacio Mossarabia volem propondre a TOTS ELS FESTERS, que en els desfiles, tant moro com cristia, d’estes proximes festes, portem tots nosatros un llaç o crespo negre com a mostra de rebuig a este violent acte criminal i de sincer condol a les families de la victima i a la Companyia de MERCADERS.
        Anem a passar estes festes com pugam i, per lo que mes vullgau,

TINGAM LES FESTES EN PAU.
 
 
TORNAR A LA PORADA