LA VILA, AMFITRIONA D'UN ACORT DE FRONT COMU EN CONTRA DE L'UNITAT DE LA LLENGUA

                                                                            PER: MOSSARABIA
 
Doc
 
Tots els assistents junt a la Casa dels aragonesos (La Vila)
 
        El passat 30 de maig es va celebrar en el salo d’actes de la Casa de la Cultura de La Vila una reunio de dihuit associacions de tota la Nacio Valenciana per a formar un front comu en contra de l’unitat de la llengua i de reafirmacio de la nostra cultura i llengua valencianes.
 Est acte va sorgir de l’idea d’uns quants repartits en tot el nostre territori i que agarraren força en posar-se en contacte estes persones. Lo de menys es de qui va eixir l’idea, lo important es que es celebrara tal acte per a vore si podia quallar esta idea.
         Per a que la gent puga apreciar en total claritat l’importancia d’est acte, hem d’aclarir-li que ha hagut intents de montar actes similars en anterioritat que no han arribat mai a bon port -i no tenim ningun impediment per a dir-ho encara que se nos caiga la cara de vergonya- pels recels d’uns i les ambicions d’uns atres pero sobre tot s’ha de dir que no han eixit be perque sempre han estat dinamitats per dins per submarins (o com vullgau dir-li) catalanistes que trencaven qualsevol accio en comu per a defendre la nostra identitat. En esta ocasio si que s’arribaren a acorts i actuacions en concret i a mantindre’ls a pesar de tercers.
         L’associacio Culturo-jovenil MOSSARABIA fon l’amfitriona de l’acte i estem molt orgullosos d’haver-ho fet en un acte sense precedents en La Marina Baixa i molt menys en el poble de La Vila i de que arribarem a tals acorts contiuant en sucessives reunions de coordinacio a lo llarc de la nostra Nacio.
         Les associacions representades que varen assistir ad est acte son les següents:
Abans de dinar en la Llar del Pensioniste (La Vila)
        Com a prova del bon ambient regnant en est acte, les propostes per a la seu de la proxima reunio foren moltissimes arribant a l’acort de que el proxim encontre es celebraria en Castello ciutat. Es mes, haura un proyecte d’estatuts, en el que MOSSARABIA participa activament, que es podria firmar el mateix dia.
        L’exit d’esta reunio va ser tal que mes associacions han demanat informacio d’estos acorts sent mes de vint a data de hui les que s’integren en la futura coordinadora, podent aplegar a vora la trentena d’associacions.
 

 

TORNAR A LA PORTADA