SABER COMPRAR

                                                                    PER: JOSEP PUCHADES I VICENT
 
Doc
 
ELS ADITIUS
         Els aditius alimentaris son substancies sense cap valor nutritiu que s’afegixen en l’intencio de modificar les propietats dels aliments o allargar la seua conservacio i facilitar els procesos d’elaboracio. Llavors, no son substancies que poseixquen valor nutritiu i, per lo tant, no poden considerar-se com a aliments ni com a ingredients utilisats en l’elaboracio d’aliments.
         Conjuntament en l’evolucio dels nostres dies, els aditius han anat utisant-se cada volta mes, passant de ser simples conservants a productes en els que se tracta de millorar l’apariencia i demes qualitats del producte per a fer-lo mes atractiu al consumidor.
         Els primers aditius foren la sal i les especies, que s’utilisaren des de temps prehistorics en la coccio i preparacio dels aliments. Els egipcis ya utilisaven colorants alimentaris fa 3500 anys, i el candy (colorant roig dolç) fon introduit en Europa per Aleixandre Magno, a la seua tornada de l’India.
         L’utilisacio d’alguns aditius alimentaris supon uns riscs sanitaris que obliguen a una estricta reglamentacio llegal del seu us. En principi eren considerades substacies inofensives, pero en el pas del temps s’ha vist que existixen certs aditius perillosos que poden produir fenomens toxics a llarc termini.

        En concret servixen per a:

        Eixemples:
 
 
ADITIU
¿QUÉ FA?
E-120
Dona color roig
E-131
Dona color blau
E-140
Dona color vert
E-150
Dona color caramelo
E-406
Dona forma i textura
E-300 
Evita l’oxidacio
E-338
Regula el pH
E-290
Gasifica l’aliment
E-5.514
Dona sabor dolç
 E-5.805
Dona sabor de carn
 

         Ya ho sabeu, els aditius son substancies afegides, per lo tant no son naturals, encara que vinguen de la naturalea. No sempre son bons ni tampoc roïns, pero els utilisats son els millors per a poder desenrollar la seua faena dins de la llegalitat.

 

TORNAR A LA PORTADA