LA LLEGENDA DE L'ARROS

                                                                           PER: PACO NADAL
 
 
Restaurant LA PALMERA, ya sabeu a on teniu que dinar o sopar
 
 
Doc
 
HISTORIA DE L'ARROS

    A l'arros se li atribuix un orige divi gastronomic. Segons la llegenda, despres de la mort d'una fermosa donzella, el princip encarregat de la custodia de la seua tomba, observà que d'ella brotava el tall d'una planta desconeguda a la qual posaren de nom PADI del qual el seu significat hui es conegut com ARROS.

    Esta es en poques paraules la descripcio de la llegenda sobre esta planta que es creu que fon introduida en la peninsula pels araps. Ad aço se li afegiria que el seu assentament en la peninsula fon afiançat pel fet de que els territoris conquistats tenien una calitat climatica que afavoria el seu implantament. Estos territoris de la costa mediterranea es consolidaren fins als nostres dies com a zones productores d'este producte de la terra.

    Continuant en l'arros, al que se li atribuixen grans qualitats alimentaries, lo cert es que per la seua pobrea en substancies nitrogenades, està ben llunt de poder ser considerat com un aliment complet.

    No obstant, hem de considerar que dins del grup dels aliments denominats energetics, l'arros representa un dels mes estimats per la seua riquea en hidrats de carbono en forma d'almido. A mes, posseix una proporcio considerable de proteïnes vegetals de baix valor biologic que, en ser mesclats en els llegums, milloren d'una manera considerable fins al punt que competix en les proteïnes d'orige animal. Pel seu contingut en glucits i sals minerals es convertix en un aliment energetic per excelencia.

    A l'hora es tambe un magnific excipient en el qual podem incorporar les nutritives i suculentes viandes en les que este cereal es pot condimentar.
 

 Paco Nadal Firma de Paco
 Restaurant LA PALMERA
 
 
 
 
TORNAR A LA PORTADA