Associacio Culturo-jovenil MOSSARABIA
 
GRACIES PER L'ACOLLIDA

 

Doc
 

      Est es el segon numero de la nostra revista i no tenim atres paraules que dir: GRACIES PER LA GRAN ACOLLIDA que em tingut i pel apoyo que nos han donat els lectors. Lo que mes nos ha sorpres es la reaccio de la gent, una vegada lligida la revista, i comunicar-nos la seua acceptacio i el seu agrado per trobar, per fi, una revista escrita en l'autentic valencià. Nos pregunten: ¿com es possible lligir una publicacio en valencià i no vore ni un amb, aquest, nosaltres, servei, etc, etc?. Els resulta extrany. Es que es valencià, i la nostra llengua no te eixes paraules en el seu vocabulari, en canvi l'atra si que les te i per aixo es diferent, entre unes atres coses.

    Confiavem en esta classe de reaccions i nos confirma la casi total ignorancia de la llengua valenciana en la nostra comarca. Hem d'admetre que tambe nos hem trobat en persones, poquetes, una miqueta receloses creent que les nostres intencions son unes atres. L'Associacio Mossarabia no preten ninguna atra cosa, nomes que es conega millor la nostra llengua i cultura valencianes i res mes.

    Nos hem enterat tambe que unes atres persones, dos, diuen a les nostres esquenes que volem fer de la llengua valenciana un problema politic. Mossarabia es una associacio cultural i simplement cultural, som una associacio apolitica que nomes vol, com es pot lligir en els nostres estatuts, difondre i defendre la nostra llengua. Encara que, per desgracia, hi ha que admetre que la problematica de la llengua valenciana es un problema politic pero no provocat per nosatros o els que pensen com nosatros. L'unic que faltava es que vinguen a llevar-nos la nostra llengua, cultura, bandera, entre unes atres coses, i damunt nosatros som els culpables. No si ya nos ho dien els nostres pares: «de fora vindran, que de casa nos tiraran».

    Tambe em rebut critiques constructives i idees per a fer millor la revista. La veritat es que es lo que millor acceptem. Tenim l'intencio de publicar una revista cada vegada millor i no podem, no volem, tancar-nos a soles en les nostres idees i per aixo rebem com aigua de maig totes eixes critiques constructives o consells per a fer una revista millor. Poc a poc nos atracarem mes a lo quotidia dels pobles de La Marina Baixa.

    Som una revista i una associacio que acaba de començar i per tant tenim les llimitacions que tenen tots els que inicien alguna activitat, per tant volem que tu sigues el protagoniste d'esta revista i nos agradaria que nos envies els teus articuls i te'ls publicarem. Com ya saps els publicarem en valencià segons les normes de la R.A.C.V.. No patixques, si l'escrius en castella o catala tel traduirem nosatros, sense canviar el contingut, al valencià. Pots fer-ho enviant-nos una carta al apartat de correus nº 202 de La Vila o enviant-nos un correu electronic a la següent direccio:

mossarabia@juriserv.com 
 
La revista EL PUIG pots fer-la tu al teu gust.
 
 
TORNAR A LA PORTADA