LA GENT PREGUNTA

PER: MOSSARABIA
 
Esta seccio està oberta a tots vosatros, llectors de "El Puig",
que tingau algun dubte, curiositat o qualsevol tema que vullgau
aclarir sobre la nostra llengua, historia i cultura valencianes.
Perque lo que volem es aixo: aclarir. Podeu enviar-nos
les vostres preguntes a l'apartat de correus nº 202 de
La Vila Joyosa i rebreu la contestacio en esta
pagina, be per nosatros o be per persones
qualificades en la materia. Perque parlar
per parlar es molt facil, i llamen-
tablement habitual. Pero lo
que volem es parlar en
coneiximent de
causa.
 
 
Doc
            Som conscients de que els habitants dels pobles de la Marina Baixa, o per lo manco la gran majoria, desconeixen que en l'actualitat el valencià conta en una gramatica, un diccionari valencià-castella i castella-valencià i un gran numero de publicacions de tota classe (poesia, ensajos, narrativa, historia, investigacio...) tot aço baix la normativa de la Real Academia de Cultura Valenciana aprovades en el monasteri del Puig l'any 1981.
            La normativa per a la llengua valenciana, com qualsevol normativa, no està feta perque si, i es inventada en la mida en que tots els sistemes ortografics son sistemes convencionals (per tant, inventats). Esta basada en un estudi a fondo i exhaustiu de la tradicio escrita i ortografica valenciana i de la parla dels habitants de totes les comarques valencianes.
            Fent una miqueta d'historia, el valencià te un sigle d'or gracies a autors tan rellevants com Ausias March, Joanot Martorell, Roïç de Corella, Isabel de Villena... encara que no tenien una normativa clara, escriviren en valencià. Pero no es que escrivien en valencià perque ho digam nosatros, sino perque en les obres que escrivien ells mateixa reflexaven que escrivien en la seua llengua valenciana. Des del sigle XIV fins 1707 que el rei Felip V va impondre el castella abolint qualsevol atra llengua autoctona. Aixina encara, a finals del sigle XIX es produix la Renaixença a on sorgixen nous autors en llengua valenciana.
            Resumint prou, nos plantem a finals del sigle XIX i començament del XX quan Lluïs Fullana, mes conegut com el Pare Fullana, visità fins l'ultim raconet de tots els pobles que conformen l'actual Comunitat Valenciana per a recollir les paraules vives valencianes, guardar-les i estudiar-les per a conformar despres el conegut Diccionari del Pare Fullana i la seua gramatica. Despres vindria la guerra civil i els anys de dictadura a on una vegada mes les llengües autoctones, entre elles la valenciana, estarien perseguides.
            Arriba la democracia i quan el valencià hauria de tornar al seu lloc, es veu invadit per una llengua aliena a la nostra. Pareguda, pero aliena. Aixina encara, sorgix un grup de gent que no para d'escriure, d'investigar la llengua, historia i cultura valencianes seguint els passos que abans havia començat el pare Fullana que arremata en l'aprovacio de la normativa de la Real Academia de Cultura Valenciana, gramatica, diccionaris, publicacions, etc, etc. en la nostra llengua valenciana.
            Insistim en que som conscients de que la gran majoria desconeix tot aço i per aixo no nos estranya gens que quan li presenten un escrit o un llibre en catala baix el seudonim de valencià cult caiguen en l'engany i l'accepten com a propi, ya que no sap que hi ha una normativa que s'adapta molt mes a la parla del poble i respectuosa en la tradicio ( que es com ha de ser una ortografia).
            Com sabem que despres de llegir-nos tindras moltissimes preguntes que fer-nos, no et talles i escriu-nos a l'apartat de correus nº 202 de La Vila C.P. 03570 i com te diem en la capçalera, te contestarém en esta pagina o be nosatros o be gent mes qualificada per a que tingues les maximes garanties en les respostes.
 
 
¡ANIMA'T!  

 

¡ESCRIU-NOS! 

 
 
TORNAR A LA PORTADA