Logo de l'Associacio Culturo-jovenil MOSSARABIA
HA NAIXCUT
MOSSARABIA
 
Doc
 
L'Associacio culturo-jovenil MOSSARABIA, som un grup de jovens en un denominador comu que es el convenciment clar de l'existencia d'una cultura, llengua i tradicions propies valencianes i la missio que nos hem propost es la defensa i la difusio de la nostra tradicio valenciana.
La majoria dels components de l'associacio som estudiants universitaris i per tant coneixem perfectament l'ensenyança que nos han donat sobre la cultura i la nostra llengua i hem aplegat a la conclusio de que alguna cosa falla en tot aço. Nos vam informar volent aclarir alguns dubtes que nos van sorgir i aplegarem a la conclusio de que hi ha alguna cosa mes darrere de tot el conflicte de la llengua com alguns ho qualifiquen.
Degut a l'inexistent coneiximent de la llengua valenciana nos hem vist obligats i hem considerat fer esta revista per a que sapies que el valencià es una llengua viva. Nosatres te farem aplegar l'alternativa que et falta, ya que ningu te la dona, i despres seras tu mateix qui tries lliurement la que consideres teua.
Que s'abstinga aquell que vullga brega o cacau d'entrar en la nostra associacio que no tindra cabuda. El proposit de nosatres es intentar dur-nos be en tot el mon i informar ya que tenim prou documentacio per a demostrar lo que publiquem.
Contem en que eixiran uns atres colectius per a insultar-nos, amenaçar-nos, coartar-nos, en l'objectiu marcat de desprestigiar-nos. Coneixem eixes actituts, ya les hem patides. No saben fer-ho d'una atra forma. No tenen arguments clars i convincents per a rebatre la veritat sobre la nostra llengua i per aixo utilisen la violencia i l'insult.
La missio nostra es la d'informar-te i despres trau les conclusions que cregues necessaries.
Si despres d'haver-nos llegit i escoltat traus la conclusio de que el valencià es una llengua viva i propia de tots nosatres, nos alegrarém un monto. En canvi, si seguixes creent en l'unitat de la llengua, no patix-ques gens que nosatres continuarem la nostra missio i seguirém sent tan amics com sempre. Perque les ideologies (en este cas culturals exclusivament), dins d'un marc democratic com es el que participem hui en dia, no poden trencar les amistats creades en la nostra jove vida.
 
 
TORNAR A LA PORADA